Kallelse till vårmöte 2019

Ledare samt medlemmar av Södrik Stigfinnare och föräldrar är hjärtligt välkomna på vårmöte måndagen den 4 mars kl. 18.30 på kårlokalen Villa Örjan. På agendan står genomgång av bokslutet för 2018 samt verksamhetsberättelsen. Dessutom kommer ett ändringsförslag angående kårens stadgar presenteras och en omröstning äga rum. Ändringsförslaget hittas bifogat i detta meddelande och får gärna granskas före kårmötet, men eventuella ändringar kan ske före röstningen. Alla 15 år fyllda medlemmar har rösträtt.

Ändringsföreslaget hittas här: https://drive.google.com/file/d/1pGXfOTXAFVaRYXEnsqWa_slmGtwiOVG5/view?usp=sharing

Hälsningar,
Styrelsen

save the date – förläggning

Nu är det äntligen dags för en kårförläggning! Vi har slagit fast datumet och programplaneringen börjar nästa vecka!

Så skriv upp följande datum i kalendern:

26-28.4 för äventyrscouter och äldre
27-28.4 för vargungar

Hälsningar,
Ledarna

PS. Vi tar ännu emot föreslag om tema! Ifall du vill föreslå ett tema för förläggningen kan du berätta det åt en ledare på nästa möte.”

Scoutmötena börjar igen!

Vecka 3 börjar höstens scoutmöten.

Vargungarnas möten hålls måndagar klo 17.30 – 18.30.

Äventyrsscouternas möten hålls på måndagar klo 17.30 – 18.30.

Spejarscouternas möten hålls onsdagar klo 17.30 – 18.30.

Explorerscouterna har inte möten varje vecka. Vidare info on explorermöten kommer i tid före mötena.

H. Ledarna

JULFEST 11.12 KL18.00

Det bjuds på glögg och pepparkaka tisdagen den 11.12. Vargungarna får sina scouthalsdukar och de andra åldersgrupperna får höstens märken som de avlagt. Julfesten börjar 18.00 och varar ända till 20.00.

OBS! Ta med en egen mugg för glöggen så minskar vi skräpet.

Vi ses väl på kårlokalen!