Kontakt

sos

Södrik Stigfinnare rf.
Gamla Lagstadsvägen 4
02770 Esbo


Styrelsen:

Kårchef:
Miira Karvonen
karchef(at)sodrikstigfinnare.com

Vice-kårchef:
Rasmus von Sybel
tel. 040-5900 150
vicekc(at)sodrikstigfinnare.com

Sekreterare:
Anna-Maria Nylund
sekreterare(at)sodrikstigfinnare.com

Ekonom:
Tina Torckell,
Drottninggatan 10a, 07900 Lovisa,
tel. O4O-900 5171
e-post: tina(at)torckell.fi

Materialförvaltare:
Meri Piippo