Scoutmötena börjar!

Scouterna kommer igång  idag 15.1.2018

Mötena fortsätter enligt följande:

Måndagar kl 17.30 – 18.30 – Vargungar

Tisdagar kl 18.00 – 19.00 – Äventyrsscouter

Onsdagar kl 17.30 – 18.30 – Spejarscouter

H. Ledarna