Sommarläger Luna XIX

​MuHö-Stormfågeln-SöS

I sommar blir det ​läger i Rönnäs i Lovisa. I Lägret deltar                         scouter från Scoutkåren MuHö, Sjöscoutkåren Stormfågeln             och Södrik Stigfinnare   

Lägertid 
Vargungar 2-4.8  Äventyrsscouter, spejarscouter, Explorerscouter 29.7-4.8  
Familjeläger 2-4.8   

Yngre äventyrsscouter som tycker att hela lägret känns väldigt långt kan också delta i en kortare del av lägret, samtidigt som vargungarna 2-4.8   

Programmet 
Det blir häftigt program och skönt lägerliv för alla åldersgrupper, dessutom naturligtvis segling, skattjakt och patrullrådd. Alla scouter sover i tält med sin kull eller patrull. Explorerscouterna kan också sova i hängmatta om de vill. 

Explorerscouterna kommer delvis att ha ledaruppgifter under lägret, men de deltar också i en del av lägerprogrammet.   

Deltagaravgifter 
Vargungar 50 € 
Äventyrsscouter, spejarscouter 90 €  
Explorerscouter 45 € 
Roverscouter, äldre ledare och föräldrar som hjälper till under lägret 5€/ dygn 
Busstransport med lägerbussen ingår i priset   

Anmälning och annullering 
Anmälan sker elektroniskt på Kuksa, länk: ​kuksaan.fi/26960 
Sista anmälningsdag är den 15.5.    

Anmälan är bindande fr.o.m. 1.6.2019. Ger du återbud efter 1.6.2019 betalar du halva lägeravgiften. Ifall du annullerar utan giltig orsak efter 1.7.2019 betalar du hela lägeravgiften. Annulleringar görs per e-post till ted.jagerskiold@stormfageln.fi   

Lägerbrev 2 skickas ut till alla anmälda per e-post då anmälningstiden gått ut och innehåller information om lägret samt räkningen för lägeravgiften. 
De anmälda ska se till att e-posten som finns i Kuksa också läses aktivt under sommaren.

Transporter 
Vi ordnar busstransport från Esbo till Rönnäs 29.6 och 2.8, och från Rönnäs tillbaka till Esbo 4.8.    

Seglats till eller från lägret? 
Spejarscouter och äldre har möjlighet att segla med Stormfågelns båtar till eller från lägret. Seglatsen tar sådär 2-4 dagar och längden kan anpassas lite enligt deltagarnas önskemål. En skild avgift tillkommer för den som deltar i seglatsen. 
Antalet deltagare per seglats är begränsat. Intresseanmälningar görs på länken senast 15.5. I slutet av maj meddelar vi vem som ryms med på vilken seglats     

Föräldrar som hjälpledare 
Som på de flesta av våra evenemang är föräldrar mycket välkomna. På lägret kan man hjälpa till bland annat med att hjälpskeppa, laga mat i lägerköket, som kontrollant på patrullråddet, sätta upp tält, hjälpa de yngsta med lägervardagens utmaningar eller spela gitarr på lägerbålet. Välkommen med för en dag eller hela veckan!   

Föräldrar sover i egna tält. Ifall du inte har ett eget kan kåren låna ett tält. Föräldrar anmäler sig via Kuksa (annan länk än barnens anmälan, ingen inloggning behövs): ​kuksaan.fi/27076    

Familjeläger? 
Är du intresserad av familjeläger (föräldrar + barn under scoutålder) med eget program? Ta kontakt med Gunzi, gunilla.edelmann@gmail.com  
Priset för att delta i familjelägret meddelas senare, och beror lite på hur många som är intresserade.   

Frågor? 
Frågor kring lägret och anmälningsförfarandet kan riktas till kårernas kontaktpersoner: 
Scoutkåren MuHö – Emil ​emil@muho.fi  
Sjöscoutkåren Stormfågeln – Titti, ​edelmann@iki.fi 
Södrik Stigfinnare – Meri, ​vicekc@sodrikstigfinnare.com