Kategorier
Uncategorized

Nothamn VIII

Hej, det är dags att introducera årets sommarläger – Nothamn VIII som ordnas på Björnstrand i nordvästra Kimito. 

Vad?

Nothamn är ett återkommande sjöbetonat läger, som i sommar ordnas för den åttonde gången. Det bjuds på ett brett urval av sjörelaterade program för alla åldersgrupper. På lägret bor vi indelade i områden (så kallade underläger) åldersgruppsvis och vi sover i tält.

Mera info gällande lägret och dess program hittas på Nothamns webbsida: https://www.scout.fi/nu/nothamn-viii/

När?

Vargungar: 28.7 – 30.7.2023

Äventyrsscouter: 27.7 – 30.7.2023 

Spejar- och explorerscouter: 27.7 – 3.8.2023

Familjescouting: 28.7-30.7.2023

De som fyllt minst 15 har möjlighet att delta i uppbyggandet av lägret.

Byggläger: 24.7 – 26.7.2023 

Det kommer vara en besöksdag för familj och vänner samtidigt som de yngsta deltagarnas läger tar slut, 30.7.2023. Anmälning och mera detaljerad information om besöksdagen kommer i maj.

Var?

Björnstrand i nordvästra Kimito. 

Det ordnas buss skjuts till lägret tillsammans med Sjöscoutkåren Stormfågeln den 27.7 samt 28.7. Från lägret ordnas det endast buss skjuts den 3.8, så för vargungarnas och äventyrsscouternas del hoppas vi att föräldrar eller andra bekanta har möjlighet att hämta dem. 

Avgift

Bygglägret är avgiftsfritt!

Vargunge- och familjescoutläger: 81€

Äventyrsscoutläger: 108€

Hela lägret (spejar-, explorer-, roverscouter och ledare): 189€

Dygnsavgift: 27€/dygn 

Barn under 4 år: deltar avgiftsfritt.

Det finns möjlighet att ansöka om stipendium för deltagaravgiften.

Besöksdagsavgift: 25€

Fakturan skickas per e-post till deltagarna i början av maj.

Anmälan

Anmälan sker i kuksa, öppnades den 1.2 och stänger 31.3 kl. 23.59.

Anmälningsblankett: https://www.scout.fi/nu/nothamn-viii/for-deltagare/anmalan/

Var noga i anmälan med att välja rätt åldersgrupp. Gör anmälan i god tid, i fall kuksa strular till det!

Frågor?

Frågor kan ställas till Samuel.

Samuels epost: axbergsamuel@gmail.com

Whatsapp: 0400963933

OBS för ledare och roverscouter!

För roverscouter och ledare vars sommarledigheter inte ännu är garanterade är det möjligt att avanmäla sig fram till 31.5.2023 – det är alltså bättre att anmäla sig och sen avanmäla sig, än att missa hela lägret!

För att lägret ska kunna förverkligas behövs såklart scoutledare. Alla ledare och roverscouter som deltar på lägret har ett uppdrag. Saknar du uppdrag på lägret? Osäker på vad du vill göra? Ta i så fall en titt i uppdragsbörsen, eller kontakta en stabsmedlem så hjälper vi gärna! Ju fler vi är som förverkligar lägret desto lättare och roligare åt alla

Uppdragsbörsen hittar man här: https://www.scout.fi/uppdragsborsen/?search=nothamn&s_organizer%5B%5D=finlandssvenska-scouter-r-f 

Kategorier
Uncategorized

SöS vårinfo 2023

Gott nytt år alla sössare! Här följer årets första infohög.

Veckoverksamhet

 • Örjan (vargungar och äventyrsscouter)
  • varannan torsdag kl 18-19
  • ibland hålls 1,5 h möten
  • äldre äventyrsscouterna (de som blir spejare i höst) kommer att ha något tillfälle i vår tillsammans med spejarna
  • Åldersgruppsansvarig: Samuel Axberg (axbergsamuel@gmail.com)
 • Spejare
  • varannan tisdag kl 17.30-19
  • Spejare kommer ha möjlighet att även delta på evenemang och kurser ordnade av Finlands Svenska Scouter
  • Åldersgruppsansvarig: Meri Piippo (meri.piippo@gmail.com, 050 911 7520)
 • Mötesstart

Mötena börjar vecka 3. Exakta scheman dyker upp på hemsidan sakta men säkert inom de närmaste veckorna

Kommande evenemang

 • 15.1 Anmälning till FiSSc kurser och evenemang deadline
  • Gäller spejarscouter och äldre, skillt info till er på kommande
 • Mötesstart v. 3
 • 29.1 Escape room
  • Explorerscouter och äldre
 • 24-26.3. Vårförläggning 2023
  • För alla åldersgrupper (alla är inte två nätter)
  • Plats: Korvenkolkka scoutstuga i Noux
  • Tema: Tips 1 kom på på julfesten (färgen grön), tips 2 är bilden i början av infobrevet
 • Sommarlägret Nothamn VIII
  • Vargungar: 28.7-30.7.23
  • Äventyrsscouter: 27.7-30.7.23
  • Spejare och explorerscouter: 27.7-3.8.23
  • Familjescouting: 28.7-30.7.23
  • Besöksdag: 30.7.23
  • Plats: Björnstrand, Kimito
  • Programmet kommer vara sjö- och vattenrelaterat med segling, simning, lägerbål, tävlingar och mycket mer
 • Höstförläggning 2023
  • 29.9-1.10
  • Plats: Lärkans scoutstuga i Noux

Styrelsen 2023

Under höstmötet 2022 valdes följande styrelse:

 • Kårchef: Meri Piippo
 • Vice kårchef: Cizzy Andersin
 • Sekreterare: Samuel Axberg
 • Ekonom: Tina Torckell
 • Materialförvaltare: Tuukka Karvonen

Vi nås via kontaktuppgifterna på hemsidan. Kontakta oss med låg tröskel om vad som helst:)

Hälsningar, 

SöS ledare

Kategorier
Södrik Stigfinnare

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2022

Ledare samt medlemmar av Södrik Stigfinnare och föräldrar är hjärtligt välkomna på höstmöte tisdagen den 29 november, kl 19.00 på kårlokalen. På agendan står val av ny styrelse för verksamhetsår 2023 samt genomgång av verksamhetsplan och budget för 2023. Alla 15 år fyllda medlemmar har rösträtt.

Mötets agenda:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
 6. Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
 7. Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter
 8. Övriga ärenden
 9. Mötet avslutas

Hälsningar,
Meri, kårchef