Roverscouter

Ålder: 18 – 22år

Roverscouter fungerar främst som ledare inom Södrik Stigfinnare.