Kategorier
Södrik Stigfinnare

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2021

Ledare samt medlemmar av Södrik Stigfinnare och föräldrar är hjärtligt välkomna på höstmöte torsdagen den 11 november, kl 19.00 på kårlokalen. På agendan står val av ny styrelse för verksamhetsår 2022 samt genomgång av verksamhetsplan och budget för 2022. Alla 15 år fyllda medlemmar har rösträtt.

Mötets agenda:

  1. Mötet öppnas
  2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
  4. Föredragningslistan för mötet godkänns
  5. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
  6. Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
  7. Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter
  8. Övriga ärenden
  9. Mötet avslutas

Hälsningar,
Meri, kårchef

Kategorier
Södrik Stigfinnare

SöS höstinfo 2021

Sommarlovet har tagit slut för de flesta och det är dags att sätta igång med scoutingen igen! Vi har gjort lite ändringar i hur veckoverksamheten kommer ordnas så att vi kan ha bra möten även med de ledarresurser vi har för tillfället. Vi kommer ha endast två grupper med lite blandade åldersgrupper och möten varannan vecka istället för varje vecka. För de äldre blir det däremot längre möten och även för de yngre vid behov.

Höstens grupper och mötestider

Grupp Örjan
● Vargungar och yngre äventyrsscouter (barn födda mellan 2013-2011)
● Möten varannan måndag kl 18-19 (längre möten vid behov)
● Kontaktperson: Tuukka Karvonen (tuukka.julius.karvonen@gmail.com)

Grupp Hjördis
● Äldre äventyrsscouter och spejare (barn födda mellan 2010-2007)
● Möten varannan tisdag kl 17.30-19
● Kontaktpersoner: Jonna Aito (040 417 6734) och Julia Kåll (040 962 2163)


Första mötet för Örjan är måndagen 23.8 och Hjördis börjar tisdagen 24.8.

Kontakta gruppens kontaktperson gällande mötena eller grupperna. Viktigt att ledarna får veta i god tid ifall någon inte kan delta på möte.

Corona
Kom inte på möte om du inte är helt frisk. Vi försöker ordna all verksamhet så coronasäkert som möjligt och följer lokala restriktioner.
Alla 12 år fyllda och äldre scouter använder ansiktsmask inomhus. Vi använder ansiktsmasken även ute om inte tillräckliga avstånd kan hållas. Kåren har engångsmasker att erbjuda.

I och med rådande läge informerar vi om större evenemang senare på hösten.


Ses snart!

SöS ledare

Kategorier
Södrik Stigfinnare

Kallelse till vårmöte 2021

Ledare samt medlemmar av Södrik Stigfinnare och föräldrar är hjärtligt
välkomna på vårmöte tisdagen den 16.3.2021 kl. 18distans. På
agendan står genomgång av bokslutet för 2020 samt
verksamhetsberättelsen. Alla 15 år fyllda medlemmar har rösträtt.
Möteslänken skickas ut till kårens medlemmar per e-post innan mötet
börjar.

Hälsningar, Styrelsen

Kategorier
Södrik Stigfinnare

Kallelse till vårmöte 2020

Ledare samt medlemmar av Södrik Stigfinnare och föräldrar är hjärtligt välkomna på vårmöte torsdagen den 12 mars kl. 18 på kårlokalen Villa Örjan. På agendan står genomgång av bokslutet för 2019 samt verksamhetsberättelsen. Alla 15 år fyllda medlemmar har rösträtt.

Hälsningar,
Styrelsen