Kategorier
Södrik Stigfinnare

Kallelse till vårmöte 2021

Ledare samt medlemmar av Södrik Stigfinnare och föräldrar är hjärtligt
välkomna på vårmöte tisdagen den 16.3.2021 kl. 18distans. På
agendan står genomgång av bokslutet för 2020 samt
verksamhetsberättelsen. Alla 15 år fyllda medlemmar har rösträtt.
Möteslänken skickas ut till kårens medlemmar per e-post innan mötet
börjar.

Hälsningar, Styrelsen

Kategorier
Södrik Stigfinnare

Kallelse till vårmöte 2020

Ledare samt medlemmar av Södrik Stigfinnare och föräldrar är hjärtligt välkomna på vårmöte torsdagen den 12 mars kl. 18 på kårlokalen Villa Örjan. På agendan står genomgång av bokslutet för 2019 samt verksamhetsberättelsen. Alla 15 år fyllda medlemmar har rösträtt.

Hälsningar,
Styrelsen