Om oss

cropped-sos.gif

Södrik Stigfinnare är en samkår. Inom kåren verkar en vargungeflock, ett äventyrscoutslag, en spejarpatruller, en explorerpatrull samt en roverscoutpatrull.

Grunden för scoutverksamheten utgörs av regelbundna veckomöten i den egna åldersgruppen och av ledarnas planeringsmöten.

Explorerscouterna har möten varannan vecka medan rovrarna har mindre regelbundet eget program. Både explorerscouterna och roverscouterna fungerar som ledare för yngre åldersgrupper tillsammans med de äldre ledarna.  

Kårens mål är att erbjuda högklassig scoutverksamhet och bygga upp en god samhörighet inom kåren. Kåren har aktivt samarbete mellan andra scoutkårer och deltar i regionens och förbundets verksamhet.

I Södrik Stigfinnare har vi följande åldersgrupper. Under åldersgruppens egen sida hittar du scheman och kontaktuppgifter till åldersgruppsansvariga.

VARGUNGAR

ÄVENTYRSSCOUTER

SPEJARSCOUTER

EXPLORERSCOUTER

ROVERSCOUTER

Läs mer om Finlands scouters åldersgruppsindelning här:
http://www.scout.fi/scoutfakta/scoutprogrammet