Medlemsavgift

sos

Medlemsavgiften betalas i början av varje år. År 2021 är den 70 € och för de andra syskonen 60 €. Scouter inskrivna i en annan kår betalar 17,50 €.

Ledare, rover- och explorerscouter betalar 60 €.


Betala medlemsavgiften in på kårens konto:

FI93 2305 1800 0033 41

senast 31.3.2021

I meddelandefältet medlemsavgift 2021 och scoutens namn.


Medlemsavgiften inkluderar medlemsavgiften vi betalar vidare till Finlands Scouter så vi får bl.a. tidningarna Scoutposten och Partio, scoutförsäkringen, märken, material till möten och kortare utfärderna. Bussresorna betalas dock alltid själv.

För längre utfärder, förläggningar, hiker och läger uppbärs skild avgift.


Sänkning eller befrielse av medlemsavgiften kan ansökas skriftligen. Sänkning kan beviljas pga ekonomiska svårigheter, vilka skall framgå i ansökan. Ansökan skall skickas till Tina före förfallodagen.

Ekonom:

Tina Torckell,
Drottninggatan 10a, 07900 Lovisa,
tel. O4O-900 5171
e-post: tina(at)torckell.fi