Kategorier
Uncategorized

KALLELSE TILL VÅRMÖTE 2023


Ledare samt medlemmar av Södrik Stigfinnare och föräldrar är hjärtligt
välkomna på vårmöte torsdagen den 30.3.2023 kl. 19 på kårlokalen Villa
Örjan. På agendan står genomgång av bokslutet för 2022 samt
verksamhetsberättelsen. Alla 15 år fyllda medlemmar har rösträtt.

– Hälsningar, Styrelse