Kategorier
Alla åldersgrupper

SöS vårinfo 2021


Det är dags igen att fortsätta med scoutingen! Mötena börjar vecka 3. Vi håller alla möten utomhus så länge som det är nödvändigt, så kom ihåg utekläder! Alla spejare och äldre har ansiktsmask på sig (kåren har engångsmasker) på mötena. Och ingen ska komma på möte om de är sjuka!

Mötestider:
● Vargungar: Onsdagar kl 17:30-18:30
● Äventyrsscouter: Onsdagar kl 18:30-19:30
● Spejarscouter: Torsdagar kl 18-19
● Explorerscouter: då vi kommer överens om saken


Evenemang på kommande:
● Möten börjar vecka 3
Förläggning 9-11.4 på Lärkans i Noux. Mera information kommer närmare evenemanget
FiSScFjäll VII 9-17.6 för spejarscouter
○ ett (vandrings)läger för spejarscouter från hela svenskfinland
○ ordnas i Muonio i Lappland
○ mera information kommer här:
https://www.scout.fi/event/fissc-fisscfjall-vii/
Sommarläger sker med några andra Esbo kårer i närområdet i slutet av sommaren


Fler evenemang för spejare ordade av FiSSc:
UteVinter 13-14.2 i Raseborg
ANMÄLNINGSDEADLINE 15.1!
○ mera information: https://www.scout.fi/event/fissc-utevinter/
Spejardag 6.3. i Kiljava, Nurmijärvi
ANMÄLNINGSDEADLINE 15.1!
○ mera information: https://www.scout.fi/event/fissc-spejardag/


FiSSc försöker ordna alla evenemang som bara går, men på grund av pandemiläget kan det ske ändringar i arrangemangen. Det lönar sig ändå att hoppas på det bästa och anmäla sig i tid och ta eventuella ändringarna i beaktande då de kommer.


Styrelse 2021
● Kårchef: Meri Piippo
● Vicekårchef: Cizzy Andersin
● Sekreterare: Samuel Axberg
● Ekonom: Tina Torckell
● Materialförvaltare: Tuukka Karvonen


Kom ihåg att meddela ifall du/ditt barn inte kan delta på ett möte gärna i god tid innan mötet! Alla sorts frågor får jättegärna ställas till Meri. Ingen fråga är för lite eller stor 🙂


Mvh
SöS ledare

Datum för mötestider uppdaterade 9.2.2021